فرم درخواست
کاربر گرامی در صورتی که درخواست شما مربوط به دستگاه اجرایی کشور است باید یکی از دو روش زیر را انجام دهید:
1- با استفاده از مطالب ارائه شده در بخش مشاوره و راهنمایی، درخواست خود را مستقیما به دستگاه مورد نظر ارائه کنید.
2- در صورتی که درخواست ارائه شده شما به دستگاه مرتبط با موضوع، مورد رسیدگی قرار نگرفته یا نحوه رسیدگی به آن از نظر شما نامناسب بوده است، می توانید با ورود به منوی " قالب های ارتباط مردم و دولت " آیتم "شکایات " را انتخاب و با ورود به این قسمت و ثبت مسائل مورد نظر خود، موضوع را از این طریق جهت رسیدگی در مراجع ذیصلاح در " سامد " ثبت کرده و پس از زمان مقتضی، آن را از طریق " شماره 111" دنبال کنید و یا در صورت داشتن درخواست جدید از طریق تماس با شماره 111 داخلی 2 در ساعات اداری درخواست خود را مطرح سازید.