تلفن های ضروری
 فوریتهای پلیسی 110
 اورژانس 115
 آتش نشانی 125
 اطلاعات تلفنی 118
 اورژانس اجتماعی 123
 هواشناسی 134
 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای 141