تاریخچه سامد

پروژه سامد، پروژه‌است که در دولت نهم در بهمن سال ۱۳۸۵ اجرا شد. این پروژه به عنوان سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت «سامد» برای تعامل آسان مردم و دولت و تسریع در انتقال مشکلات و نظرات مردمی، نام گرفت تا نظارتی مؤثر بر کلیه فرآیندهای رسیدگی به شکایات و درخواستهای مردم موجب گردد.

اهداف
اهداف طرح سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت اینگونه تعریف گردید:
ارتقاء سطح پاسخگویی دستگاههای اجرایی به مردم.
افزایش میزان رضایتمندی مردم از خدمات عمومی.
توسعه و بهبود استانداردهای ارایه خدمات.
ایجاد بستر مناسب برای تعامل آسان مردم و دولت.
تسریع در انتقال مشکلات و نظرات مردمی به مراجع مربوط.
پاسخگویی سریع و رسیدگی مؤثر به تقاضای مردم و احقاق حقوق آنان.
افزایش نظارت مردمی بر نحوه ارائه خدمات دولتی.
سیاست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضایتی از طریق مستند سازی، طبقه بندی و اولویت بندی شکایات واصله.
سرانجام تلاشهای زیادی که برای فراهم نمودن بسترهای مخابراتی و سخت افزاری و نرم افزاری و گزینش نیروهای متعهد و کارآمد برای بکارگیری در سامانه سامد  صورت پذیرفته بود به بار نشست و سامد در تاریخ 89/10/27  رسما در سراسر کشور کار خود را آغاز نمود.