نحوه برقراری ارتباط با سامد
*الزامی بودن ارائه کد ملی
به منظور نظم دهی به انبوه تماس‌های تلفنی با سامانه تلفنی 111 و همچنین لزوم پیگیریها، تماس گیرندگان ملزم به بیان کد ملی(پس از درخواست اپراتور از تماس گیرنده ) می‌باشند.
پیگیری موارد مطرح شده
تماس گیرندگانی که مایل به پیگیری مطالب مورد نظر خود هستند، پس از بیان موضوع با کارشناس سامانه، کد پیگیری دریافت کرده و به تناسب موضوع مطروحه، مدتی بعد، ضمن تماس با 111 داخلی 3 و ارائه کد پیگیری، پاسخ دستگاه مربوطه به مشکل خود را دریافت خواهند کرد.
نکات کلیدی برای تماس با سامانه111
-قبل طرح هر موضوعی با سامانه ارتباط مردم و دولت، داشتن کد ملی الزامی است.
-در هر نقطه از ایران بدون نیاز به گرفتن پیش شماره به خط ارتباطی 111  در همان استان متصل می‌شوید.
-در صورتی که متقاضی، اطلاعات شخصی خود را در اختیار قرار ندهد، نمی‌تواند تقاضایش را از سیستم پیگیری نموده و از روند رسیدگی آن مطلع شود.
-از تماسهای مکرر با سیستم برای بیان یک تقاضا اجتناب کنید؛ زیرا سوابق تماس شما در سیستم موجود است و در صورت تکراری بودن ثبت نمی‌شود.
-از تکرار هر موضوع مورد نظر در سایر قالب‌ها مانند نامه، پیامک و ...و یا از طریق سایر اعضای خانواده اجتناب نمایید؛ زیرا سیستم نرم افزاری سامد یکپارچه بوده و پیام از هر کانالی و به هر نامی که در سیستم ثبت شود، روند رسیدگی   مشابه دارد و ثبت مجدد پیام ها امکان پذیر نمی‌باشد.
-برای صرفه جویی در وقت و هزینه خود در صورت تماس با موبایل (تماس با تلفن ثابت بدون هزینه است)، در زمان‌هایی که صف انتظار تلفن 111شلوغ است ارتباط را به ساعات دیگر موکول کنید.
- درصورتی که پیام دریافت شده به شخصی غیر از تماس گیرنده برگردد، مانند همسر، فرزند، پدر، مادر و ... الزامی است مشخصات فردی که تقاضا به او مربوط است، ذکر شود نه شخص تماس گیرنده.
-سعی کنید از ذکر موارد متعدد در تقاضای خود یا شرح مفصل آن اجتناب نمایید. فقط مواردی را که برای شما اضطراری است، مطرح کنید.